De Arnhorst

Dillenburglaan 11 6881 NV Velp (Gelderland)

  • Schoolfoto van De Arnhorst
  • Rondom de school zijn er veel speelmogelijkheden: verhard plein, pannaveldje en glooiend bos- en grasterrein.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op 'De Arnhorst'.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Arnhorst. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig hebben we een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naast de resultaten hechten we ook veel waarde aan zaken als sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag (waarde en normen) en creatieve processen. Voor een volledig beeld verwijs ik u naar onze site: www.de-arnhorst.nl

Met vriendelijke groeten,

Gerben Meerbeek

Directeur De Arnhorst

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Doelgericht
  • Eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven