De Kameleon

Bronkhorstenstraat 2 6882 DP Velp (Gelderland)

Schoolfoto van De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool de Kameleon. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een hoog WELBEVINDEN
  • Alle kinderen zijn BETROKKEN
  • Een UITDAGENDE LEEROMGEVING
  • Waar mogelijk GEPERSONALISEERD
  • Wij werken PROCES GERICHT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kameleon heeft in het schooljaar 2018-2019 129 leerlingen. We hebben 6 groepen en realiseren daarmee relatief lage aantallen per groep. 

In 2019-2020 heeft de school 123 leerlingen. We hebben 7 groepen. Het gemiddeld aantal kinderen per groep is hierdoor niet groot.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven