De Kameleon

Bronkhorstenstraat 2 6882 DP Velp (Gelderland)

Schoolfoto van De Kameleon

In het kort

Toelichting van de school

De Kameleon is een openbare brede basisschool voor kinderen uit Velp en Arnhem. ? 

Meer dan dat je ooit voor mogelijk hield’, dát is wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.   

In onze basisschool omarmen we het pedagogisch handelen als de spil van ons onderwijs, waarin we met toewijding werken aan het overwinnen van taalachterstanden. Een warm en uitnodigend schoolklimaat staat bij ons hoog in het vaandel, waar elk kind gelijke kansen krijgt om te bloeien. Doelgericht en met hoge ambities streven we ernaar elk kind te inspireren, uit te dagen en te begeleiden naar succes.  

We geloven in het potentieel van elke leerling en zetten ons in voor een omgeving waarin zij niet alleen leren, maar ook gedijen, met de zekerheid dat de weg naar succes voor elk kind openligt. Dit doen wij door het leren betekenisvol te maken. We werken thematisch waarbij we per thema de wereld in huis halen of zelf de wereld ingaan. Zo vergroten we de wereld van het kind.  

De Kameleon is gevestigd aan de Bronkhorstenstraat in Velp-Zuid. Velp-Zuid is een wijk gelegen in de gemeente Rheden. In deze levendige wijk komen verschillende culturen en achtergronden samen. Ondanks sociaal-economische belemmeringen zien we veel creativiteit, solidariteit en doorzettingsvermogen onder de ouders terug. Het pand waarin de school is gehuisvest is onderdeel van MFC De Poort. Het gebouw is omringt door een schoolplein, waar we met een aantal groepen tegelijk kunnen buitenspelen. Samen met de politie, buurtbewoners, de gemeente Rheden en andere belanghebbenden werken we samen aan een integrale wijkaanpak. Dit doen we samen met onze medebewoners van het pand; Incluzio, Humanitas, Siza en Puck&Co

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een hoog WELBEVINDEN
  • Alle kinderen zijn BETROKKEN
  • Een UITDAGENDE LEEROMGEVING
  • Waar mogelijk GEPERSONALISEERD
  • Wij werken PROCES GERICHT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Kameleon heeft in het schooljaar 2018-2019 129 leerlingen. We hebben 6 groepen en realiseren daarmee relatief lage aantallen per groep. 

In 2019-2020 heeft de school 123 leerlingen. We hebben 7 groepen. Het gemiddeld aantal kinderen per groep is hierdoor niet groot.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven