Openbare Basisschool Dick Bruna

Roek 19 5508 KE Veldhoven

Schoolfoto van Openbare Basisschool Dick Bruna

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Dick Bruna is een openbare basisschool in Veldhoven. Via scholen op de kaart willen we ouders, kinderen en overige bezoekers een goed beeld geven van onze school. Ook willen we u op deze manier op de hoogte houden van de actualiteiten en ontwikkelingen op onze school. Voor een nadere kennismaking met onze school kunt u altijd een afspraak maken voor een rondleiding of gesprek.

Neem ook eens een kijkje op onze website www.obsdickbruna.nl

Het team van OBS Dick Bruna

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Ambitie
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
790
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ieder kind krijgt het onderwijs en de ondersteuning die het nodig heeft. Zoveel mogelijk thuisnabij. Kinderen verschillen van elkaar, in talenten, in mogelijkheden en in de aanpak die zij nodig hebben die talenten te ontwikkelen. Soms hebben ze extra ondersteuning nodig. Talenten worden optimaal benut. Er wordt vooral gekeken naar wat een kind wel kan en minder naar waar het (ten opzichte van anderen) niet zo goed in is. En…., alle kinderen zijn speciaal. Kinderen hebben een veilig en geborgen gevoel. Zij zitten lekker in hun vel. Voor de kinderen wordt een omgeving gecreëerd die veilig en gezond is. Maar ook inspirerend, uitdagend, passend en toekomstgericht. Kinderen presteren met plezier. Er wordt kinderen structuur geboden, houvast. Zij leren niet alleen voor en door zichzelf, maar werken ook samen en leren delen. De kinderen krijgen en tonen respect. Zij ontwikkelen zich naar meer zelfstandigheid en leren kiezen. Voor elke leerling van Dick Bruna wordt een afgestemd, hoogst mogelijk leerrendement nagestreefd. Een op leren gericht klimaat staat centraal waarbij een veilige en plezierige leeromgeving een voorwaarde is.

Terug naar boven