Basisschool De Heiacker

Weldsehei 2 5508 WR Veldhoven

  • Schoolfoto van Basisschool De Heiacker
  • Schoolfoto van Basisschool De Heiacker
  • Schoolfoto van Basisschool De Heiacker
  • Schoolfoto van Basisschool De Heiacker
  • Schoolfoto van Basisschool De Heiacker

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Brede School De Heiacker, een school in Veldhoven met een locatie in de Heikant en een locatie in de Polders. De keuze voor de locatie is volledig aan de ouders.

De Heiacker is een school van ongeveer 300 leerlingen. Naast zeer goede resultaten voor taal en rekenen, besteden we ook veel aandacht aan de brede ontwikkeling van kinderen. Kinderen komen in de huidige maatschappij steeds vroeger in aanraking met de Engelse taal. De Heiacker springt hierop in door vanaf groep 1 Engels aan te bieden (VVTO). Hiervoor hebben we in juni 2017 het Keurmerk TalenT ontvangen en zijn we "Erkend aanbieder van meertaligheid" geworden.
Vanaf schooljaar 2018-2019 hebben wij een onderzoekslab "Wetenschap & Technologie" ingericht, waar leerlingen één keer in de week op onderzoek uitgaan. Samenwerken, creatief zijn en creatief denken, ontdekken en ontwerpen zijn sleutelwoorden!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede sfeer
  • Hoge leeropbrengsten
  • Engels vanaf groep 1
  • Wetenschap & Technologie
  • Zorg voor alle kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment heeft De Heiacker iets minder dan 300 leerlingen, verdeeld over de twee locaties. Dit schooljaar zijn we gestart met 13 groepen. Na kerst komt hier een extra kleutergroep bij op locatie Weldsehei, vanwege de grote instroom kleuters. Wij zorgen dat er voor ieder kind een plekje is op onze school. De keuze voor de locatie is volledig aan ouders.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
324
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven