Basisschool De Brembocht (2 locaties 't Look en Zilverackers)

De Messenmaker 10 / Veldacker 1 5506 CG Veldhoven

  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht (2 locaties 't Look en Zilverackers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht (2 locaties 't Look en Zilverackers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht (2 locaties 't Look en Zilverackers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht (2 locaties 't Look en Zilverackers)
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht (2 locaties 't Look en Zilverackers)

In het kort

Toelichting van de school

Elk kind is anders, beleeft dingen anders, heeft een andere achtergrond met andere waarden en normen. Op De Brembocht spelen we met elkaar in op die verschillen. Iedere leerling heeft eigen, unieke kwaliteiten die we met aandacht voor het kind ontwikkelen in een gezond en veilig leer- en leefklimaat. Hierbij staan verdraagzaamheid, actieve betrokkenheid, samenwerking en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

Iedereen is anders. Gelukkig maar! Want juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Kansen om ieders blik te verruimen. Kansen om het verschil te maken, voor zichzelf en voor anderen.

Op De Brembocht doen we alles om deze kansen te grijpen. Door persoonlijke aandacht te bieden aan elke leerling. Door echt te zien waar kinderen goed in zijn en wat ze nog kunnen leren. Door respectvol met elkaar en elkaars verschillen om te gaan. Maar vooral door een inspirerende, leuke en leerzame omgeving te bieden. Een veilige omgeving waarin kinderen vol vertrouwen op avontuur kunnen gaan en nieuwe dingen ontdekken en onderzoeken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbondenheid
  • Diversiteit
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft De Brembocht een tweede locatie in de nieuwbouwwijk Huysackers. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een tijdelijke voorziening geplaatst. Op dit moment zijn de ontwikkelingen van een nieuw permanent schoolgebouw in volle gang. Dit gebouw wordt volgens planning opgeleverd in schooljaar 2023-2024.

Bij de start van het schooljaar 2023 - 2024 zitten er op locatie ’t Look ongeveer 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. De leerlingen op deze locatie zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk ’t Look en Zonderwijk. Op locatie Huysackers zitten aan de start van het schooljaar ongeveer 110 leerlingen verdeeld over 6 groepen. De leerlingen op deze locatie wonen in de wijk Huysackers en aan de randen van de omliggende wijken

Basisschool De Brembocht is één van de 16 scholen die vallen onder Stichting Veldvest. Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

De Brembocht is opgericht op 1 augustus 1972 en het hoofdgebouw staat in de wijk ’t Look. De naam Brembocht is bedacht omdat de school gebouwd werd op een veld dat vol stond met bremstruiken.Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
314
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op De Brembocht staat het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel. We zijn een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt. De sfeer in de groep speelt hierbij een grote rol.

De Brembocht is een KiVa-school

KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en Finland effectief is gebleken bij het werken aan een positieve groepsvorming en aan het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa hanteert een preventieve aanpak van pestgedrag door wekelijkse lessen verdeeld in tien thema’s en een incidentele, curatieve aanpak (steungroepaanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het pesten op te lossen.

Tweemaal per jaar brengen we de sociale veiligheid in beeld met behulp van de KiVa-monitor en ZIEN. Deze aanpak zorgt ervoor dat we het predicaat Gezonde School hebben mogen ontvangen op thema Welbevinden. Wij zijn een gecertificeerde KiVa-school. We hebben het programma succesvol geïmplementeerd en we volgen jaarlijks met het team trainingen om onze kennis up-to-date te houden. Het is belangrijk om ons bewust te zijn dat het invoeren van een antipestprogramma op zich niet het verschil maakt. Het zijn de mensen die het programma in de praktijk brengen die het grootste verschil maken.

Samen maken we het verschil

Alle scholen van Veldvest hebben in december 2010 een veiligheidsconvenant ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school. Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente, politie, het OM en de scholen.

Om alle risico’s in en om de school te inventariseren en te evalueren maken we binnen stichting Veldvest gebruik van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De RI&E wordt opgenomen in het veiligheidsplan van de school. Als extra check heeft stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke veiligheid op de scholen controleert.

De school houdt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening.

Terug naar boven