Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10 5506 CG Veldhoven

  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht
  • Schoolfoto van Basisschool De Brembocht

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het School Venster van Basisschool De Brembocht

‘Samen maken we het verschil’

Iedereen is anders en juist die verschillen bieden kansen. Kansen om van elkaar te leren en elkaar te helpen. Kansen om je blik te verruimen en om samen het verschil te maken, voor jezelf en anderen. Op De Brembocht doen we er alles aan om die kansen te grijpen. Door persoonlijke aandacht te bieden voor uw kinderen, door respectvol met elkaar en elkaars verschillen om te gaan en vooral door een veilige en leerzame omgeving te bieden.

Wij zien de school als een ontmoetingsplek, een gemeenschap waar kinderen vaardigheden leren en versterken. We besteden veel aandacht en zorg aan goede leerresultaten. Daarnaast leren we ze over de wereld om ons heen, waarin iedereen anders en uniek is, maar wel gelijkwaardig. We hebben goede afspraken en regels hoe we met elkaar omgaan. Kinderen leren daarmee om de ander, zichzelf en hun omgeving te respecteren, inclusief de materialen waar ze mee werken.

Ons team is zo divers als onze kinderen. Die diversiteit zetten we optimaal in. We laten ons regelmatig bijscholen, bijvoorbeeld om diversiteit nog beter te zien, te erkennen, op af te stemmen en ernaar te handelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.brembocht.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Diversiteit
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Brembocht is één van de 16 scholen die vallen onder Stichting Veldvest. Stichting Veldvest is sinds 1999 het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Vessem, Steensel en Knegsel.

De Brembocht is opgericht op 1 augustus 1972 en bevindt zich in de wijk ’t Look. De wijk ‘t Look is gebouwd in het midden van de jaren ’70. De wijk is een van de kleinere wijken van Veldhoven. De naam Brembocht is bedacht omdat de school gebouwd werd op een veld dat vol stond met bremstruiken. Volgens de prognoses blijft het leerlingen aantal op locatie 't Look stabiel.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 heeft De Brembocht een tweede locatie 'Huysackers'. De leerlingen die De Brembocht locatie Huysackers bezoeken zijn leerlingen van ouders die al in de nieuwbouwwijk wonen of dat in de nabije toekomst gaan verhuizen. Vanaf december 2020 zijn de tijdelijke onderwijsvoorzieningen klaar in de nieuwbouwwijk Huysackers en verhuizen de leerlingen samen met de leerkracht naar deze accommodatie. 


Weergave

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Alle scholen van Veldvest hebben in december 2010 een veiligheidsconvenant ondertekend waarin afspraken staan wie wat moet doen bij onveilige situaties op school. Het convenant is het resultaat van een steeds verdergaande samenwerking tussen gemeente, politie, het OM en de scholen.

Om alle risico’s in en om de school te inventariseren en te evalueren maken we binnen stichting Veldvest gebruik van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) De RI&E wordt opgenomen in het veiligheidsplan van de school. Als extra check heeft stichting Veldvest een extern bedrijf ingeschakeld dat één keer per vier jaar de fysieke veiligheid op de scholen controleert.

De school houdt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening.

Terug naar boven