Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef

Pastoor Jansenplein 15 5504 BS Veldhoven

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

“Op Dreef, waar onderwijskwaliteit en betrokkenheid samen komen”

Welkom op het schoolvenster van basisschool Op Dreef in Veldhoven.
Basisschool Op Dreef maakt deel uit van Brede School Veldhoven-Zuid. Hierin zijn onderwijs, dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang voor kinderen gerealiseerd. Korein Kinderplein is hierin de partner. Tevens is een logopediepraktijk in het gebouw gevestigd. De MFA is gevestigd aan het Pastoor Jansenplein.
Onze school staat letterlijk in het centrum van het dorp. De leerlingen die onze school bezoeken zijn met name afkomstig uit Veldhovendorp, de Pegbroeken en de rand van Zonderwijk. Onze school telt 460 leerlingen en kent een enthousiast, gemotiveerd team bestaande uit 40 medewerkers met een diversiteit aan rollen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN
  • BETROKKENHEID
  • VEILIGHEID
  • RESPECT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is het leerlingaantal op school geleidelijk gestegen. Bij de 1 oktobertelling 2020 hebben we 465 leerlingen.                       We werken sinds dit schooljaar met 17 groepen. De verwachting is dat het aantal leerlingen én dus ook het aantal groepen de komende jaren stabiel zal blijven. In het gebied in en rondom Veldhoven-dorp vinden nog wel steeds verhuizingen plaats, waarbij gezinnen met jonge kinderen zich in het gebied vestigen. Het streven is wel om bij plaatsing van leerlingen zoveel mogelijk vast te houden aan de woonservice-zone (Veldhoven-dorp, Pegbroeken, Rosep).

Vanaf schooljaar 2018-2019 is het beperkende postcodebeleid losgelaten. Gezien de daling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren, waarna weer stabiliteit is opgetreden, kunnen ook ouders vanuit andere wijken kennismaken met de school. Hiermee is de keuzevrijheid van ouders weer gegarandeerd. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
448
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven