Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef

Pastoor Jansenplein 15 5504 BS Veldhoven

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolverlaters
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

“Op Dreef, waar onderwijskwaliteit en betrokkenheid samen komen”

Welkom op het schoolvenster van basisschool Op Dreef in Veldhoven.
Sinds 1985 verzorgt Basisschool Op Dreef het basisonderwijs in Veldhoven-dorp. Onze school staat letterlijk in het centrum van het dorp. De leerlingen op onze school zijn met name afkomstig uit Veldhoven-dorp, de Pegbroeken en de rand van Zonderwijk. Door de ligging van de school in de Brainport regio groeit het aantal leerlingen van internationals. Deze diversiteit biedt een venster op de wereld waarin onze leerlingen kennismaken met allerlei verschillen. Vanuit een veilige en rijke leeromgeving draagt dit positief bij aan een brede maatschappelijke ontwikkeling.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN
  • BETROKKENHEID
  • VEILIGHEID
  • RESPECT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


De prognose is dat Op Dreef op de teldatum van 1 oktober 2023, 426 leerlingen telt. De school is verdeeld in clusters. Het denken en werken in clusters vormt het uitgangspunt voor de inrichting en organisatie van ons onderwijs, waarvoor leerkrachten een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.

Het bestuur van onze school ligt in handen van Stichting Veldvest, het bevoegd gezag van 14 basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Deze scholen liggen in de gemeente Veldhoven en de omringende dorpen Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre. Zij hebben een katholieke, protestantschristelijke of algemeen-bijzondere grondslag. Meer informatie over stichting Veldvest kunt u vinden op www.veldvest.nl.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven