Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef

Pastoor Jansenplein 15 5504 BS Veldhoven

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van basisschool Op Dreef in Veldhoven.

Op Dreef is een grote school met rond de 500 leerlingen en een team van ongeveer 45 collega's. Op Dreef staat midden in het hart van Veldhoven-dorp en hecht belang aan de verbinding met de dorpsgemeenschap. Het is een school, die een kind geborgenheid en uitdaging biedt, die ruimte schept en grenzen stelt. Een school waar een kind zich goed kan voelen en weet dat het gezien en gewaardeerd wordt. Een school waar samen leren, samen werken en samen spelen centraal staan, die een positieve bijdrage levert aan het toekomstperspectief van kinderen en die ouders ondersteunt bij de begeleiding van hun kind.

In de school, onder lestijd, zijn rust, regelmaat en structuur belangrijke uitgangspunten. We streven naar een rustige maar bedrijvige werksfeer, waarin iedereen geaccepteerd wordt en gewaardeerd voor zijn of haar inspanningen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN
  • veiligheid
  • respect
  • betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is het leerlingaantal op school geleidelijk gestegen. Bij de 1 oktobertelling 2020 hebben we 465 leerlingen.                       We werken sinds dit schooljaar met 17 groepen. De verwachting is dat het aantal leerlingen én dus ook het aantal groepen de komende jaren stabiel zal blijven. In het gebied in en rondom Veldhoven-dorp vinden nog wel steeds verhuizingen plaats, waarbij gezinnen met jonge kinderen zich in het gebied vestigen. Het streven is wel om bij plaatsing van leerlingen zoveel mogelijk vast te houden aan de woonservice-zone (Veldhoven-dorp, Pegbroeken, Rosep).

Vanaf schooljaar 2018-2019 is het beperkende postcodebeleid losgelaten. Gezien de daling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren, waarna weer stabiliteit is opgetreden, kunnen ook ouders vanuit andere wijken kennismaken met de school. Hiermee is de keuzevrijheid van ouders weer gegarandeerd. 

Weergave

Leerlingen
459
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven