Basisschool aan 't Heike

Heike 19 5508 PA Veldhoven

  • null
  • Schoolfoto van Basisschool aan 't Heike
  • Schoolfoto van Basisschool aan 't Heike

In het kort

Toelichting van de school

Eigentijds onderwijs op een prachtige locatie. Kleinschalig en neutraal.
Dat is basisschool aan 't Heike in een notendop.

Onze leerlingen komen graag naar onze school. Waarom?
Omdat we kinderen uitdagen om:
- te leren
- samen te werken
- te onderzoeken
- verantwoorde keuzes te maken

De basis van ons onderwijs is – vanzelfsprekend – kwalitatief goed taal- en rekenonderwijs. Daar houdt het echter niet op. Op basisschool aan 't Heike leren we uw kind de vaardigheden die het nodig heeft om deel te kunnen nemen aan de samenleving van de toekomst. Na acht jaar is uw kind klaar om verder te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigentijds
  • Kleinschalig
  • Neutraal
  • De Vreedzame School
  • Zorg

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool aan 't Heike is een kleinschalige school voor neutraal onderwijs aan een prachtige groene locatie in de wijk Heikant in Veldhoven. Er wordt gewerkt met 4 gecombineerde groepen, met verschillende vormen van differentiatie. Op deze manier rusten wij kinderen toe met kennis, maar hebben we ook volop aandacht voor de wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven