Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan Baptist

Oude Kerkstraat 27 5507 LA Veldhoven

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan Baptist

In het kort

Toelichting van de school

RUIMTE VOOR IEDEREEN!

De St. Jan Baptist is de basisschool in het voormalig kerkdorp Oerle, gemeente Veldhoven, gehuisvest in een historierijk gebouw. Het onderwijs heeft de afgelopen jaren niet stilgestaan. De St. Jan Baptist is in beweging. De veranderingen in de wijze waarop het onderwijsaanbod wordt verzorgd en de schoolorganisatie, die de laatste jaren zijn doorgevoerd, geven een stevige basis om kwalitatief onderwijs te kunnen verzorgen.


Voor meer informatie: website http://www.sintjanbaptist.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ruimte om te leren
  • om talenten te ontdekken
  • waar je jezelf kan en mag zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Brede School St. Jan Baptist staat in de wijk Oerle, Veldhoven. In het schooljaar 2022-2023 starten we met 255 leerlingen. De leerlingen komen uit de wijk Oerle, Zandoerle en de buitengebieden. Het leerlingaantal stijgende door de bouw van de huizen in Oerle-Zuid en Schippershof. Voor de komende jaren betekent dit een oplopend aantal leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
273
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven