Prins Willem Alexanderschool

Knegselseweg 8 5504 NC Veldhoven

Samenwerken tijdens een les motorische vaardigheden en ordenen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school valt onder het toezichtskader van Speciaal en Voortgezet onderwijs. Jaarlijks wordt de school door de Inspectie van het Onderwijs "onder de loep genomen" en gecontroleerd of de school nog voldoet aan de eisen en criteria die de wet (Wet op de Expertisecentra - WEC-) stelt. Dit gebeurt aan de hand van een bestuursgesprek, waar de Inspectie, het bestuur en de school betrokken zijn.

De Inspectie stelt daarnaast een vierjaarlijks onderzoek in door middel van een schoolbezoek. Aan de hand van een uitgebreid toezichtskader vormt de Inspectie zich een beeld over de kwaliteit van de school. Op basis van dit kwaliteitsbeeld formuleert de Inspectie een oordeel.

De Prins Willem Alexanderschool heeft in afgelopen jaren voldaan aan deze eisen en criteria. De school voldoet aan de standaarden. Voor de school is "Arrangement basistoezicht" van kracht. Ook de kwaliteit aan de hand van afgelopen schoolbezoeken zijn positief beoordeeld.

Terug naar boven