Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer

Voorstraat 126 5334 JW Velddriel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer

In het kort

Toelichting van de school

Op de Deken Wehmeijerschool staat het SAMEN ontwikkelen en groeien van leerlingen en team centraal. Dit geldt in eerste instantie voor de basisvakken (taal, rekenen en lezen en daarnaast burgerschap en digitale geletterdheid), maar ook voor talenten.
Dit SAMEN ontwikkelen en groeien doen we met behulp van wekelijkse themabijeenkomsten volgens de methode van Stichting LeerKRACHT. 

Wilt u zien hoe wij werken? Maak dan een afspraak (0418-631374). 
Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Deken Wehmeijerschool. De gegevens komen van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Als het nodig is lichten wij het toe. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en duidelijke informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN ontwikkelen en groeien
  • Respect
  • Kindkenmerken /Eigenaarschap
  • Schoolse normen en waarden
  • Rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Velddriel zijn de afgelopen jaren veel woningen gebouwd. De prognose is dan ook dat het leerlingaantal groeit. 

Wij groeien graag nog een beetje, maar onze voorkeur gaat wel uit naar kleinschaligheid. Iedere leerkracht ziet nu ieder kind. Dat blijft ons doel.

Het belangrijkst is dat ouders onze school bezoeken, want dan kun je pas echt zien hoe er gewerkt wordt. Na een bezoek krijgen wij altijd positieve reacties en bij twijfel wordt dan meestal de keuze gemaakt voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Deken Wehmeijerschool wil een school zijn, waar ieder kind, elke ouder en alle medewerkers zich thuis voelen. Een school waar iedere leerling zich veilig voelt en een school die staat voor kwalitatief goed en hoogwaardig onderwijs. Zo kan uw kind zich ontwikkelen tot een uniek mens. Wij willen een onderwijsleersituatie creëren, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen die er zijn tussen de leerlingen. Wij zijn een kleine school met kleine klassen waardoor er altijd voldoende aandacht is voor elk kind. Daarnaast werken we samen met verschillende scholen en instellingen zodat we ook kinderen die wat meer aandacht nodig hebben optimaal kunnen ondersteunen. Daarnaast is er ook ruimte voor het ontwikkelen van de talenten van alle kinderen.

Om de goede sfeer tussen de leerkrachten, kinderen en ouders te bevorderen, worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd zoals schoolreisjes, sportdagen, het Nationaal Schoolontbijt en diverse vieringen. Ook in het leerprogramma zijn momenten opengelaten om met leuke, leerzame en gezellige activiteiten zoals excursies, spelletjes, theater, dans, tentoonstelling en toneel bezig te kunnen zijn.

Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een fijne sfeer in de klassen en de leerkrachten proberen om zo veel mogelijk aspecten in de ontwikkeling van uw kind aan te spreken om die zo optimaal mogelijk te helpen ontwikkelen.

Terug naar boven