Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer

Voorstraat 126 5334 JW Velddriel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer

In het kort

Toelichting van de school

Op de Deken Wehmeijerschool staat het SAMEN ontwikkelen en groeien van leerlingen en team centraal. Dit geldt in eerste instantie voor de basisvakken (taal, rekenen en lezen en daarnaast burgerschap en digitale geletterdheid), maar ook voor talenten.
Dit doen door wekelijkse themabijeenkomsten volgens de methode van Stichting LeerKRACHT. 

Wilt u zien hoe wij werken? Maak dan een afspraak (0418-631374). 
Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Deken Wehmeijerschool. De gegevens komen van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Als het nodig is lichten wij het toe. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en duidelijke informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SAMEN ontwikkelen en groeien
  • Respect
  • Kindkenmerken /Eigenaarschap
  • Schoolse normen en waarden
  • Rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Velddriel zijn de afgelopen jaren veel woningen gebouwd. De prognose is dan ook dat het leerlingaantal groeit. 

Wij groeien graag nog een beetje, maar onze voorkeur gaat wel uit naar kleinschaligheid. Iedere leerkracht ziet nu ieder kind. Dat blijft ons doel.

Het belangrijkst is dat ouders onze school bezoeken, want dan kun je pas echt zien hoe er gewerkt wordt. Na een bezoek krijgen wij altijd positieve reacties en bij twijfel wordt dan meestal de keuze gemaakt voor onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven