Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer

Voorstraat 126 5334 JW Velddriel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Deken Wehmeijer

In het kort

Toelichting van de school

Op de Deken Wehmeijerschool staat het SAMEN ontwikkelen en groeien van leerlingen en team centraal. Dit geldt in eerste instantie voor de basisvakken (taal, rekenen en lezen), maar ook voor talenten.
Dit doen wij volgens de methode van Stichting LeerKRACHT. Door wekelijks met het hele team een bijeenkomst te plannen, blijven wij hier mee bezig.

Wilt u zien hoe wij werken? Maak dan een afspraak (0418-631374). 
Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Deken Wehmeijerschool. De gegevens komen van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Als het nodig is lichten wij het toe. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en duidelijke informatie over de schoolprestaties.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven