Basisschool 't Ven

Moerven 323 5464 PG Veghel

 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven
 • Symbolen voor sociale vaardigheden en weerbaarheid
 • Schoolfoto van Basisschool 't Ven

In het kort

Toelichting van de school

Verdi basisschool 't Ven, een veilige haven om samen te leren!
Op onze school verzorgen wij kindgericht onderwijs. Dat is een vorm van persoonlijk leren. In opbouw ziet het leerproces er als volgt uit: Spelend leren - > lerend spelen - > lerend onderzoeken - > onderzoekend leren

 • Voor elk kind een stevige basis op gebied van lezen, taal en rekenen.
 • De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door leersituaties in thema’s aan te bieden.
 • Kinderen formuleren eigen leervragen, maken keuzes, stellen doelen en ontwikkelen vaardigheden.
 • Leerlijnen zijn uitgangspunt in ons onderwijs.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Modern kindgericht onderwijs
 • Veilig leer- en leefklimaat
 • Spelend en onderzoekend leren
 • Thematisch onderwijs
 • Persoonlijk leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
331
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Rookvrije school

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij schoolterrein. Er mag nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd. Wij vragen u ook om zelf niet te roken in het zicht van de leerlingen zoals bij de ingang van het plein of/en bij het hek.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. In de gemeente Meierijstad worden deze werkzaamheden uitgevoerd door het basisteam jeugd en gezin (BJG).Het BJG bestaat uit jeugdprofessionals die ervaring hebben met opvoeden en opgroeien, verstandelijke en lichamelijke beperkingen, psychische problematiek, lichamelijk en emotionele gezondheid en veiligheid. De professionals van het BJG kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Daarbij kijken zij altijd naar het hele gezin. Als het nodig is wordt er hulp geboden aan meerdere gezinsleden. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Er wordt samengewerkt met eventueel aanwezige hulpverlening. Indien nodig kunnen de medewerkers van het BJG ouders doorverwijzen naar specialistische hulpverlening. Het is belangrijk dat ouders het BJG goed kunnen vinden. Daarom is er een samenwerking met alle (basis)scholen. Er is op elke school een contactpersoon vanuit het BJG aanwezig. Deze contactpersoon wordt aansluitfunctionaris genoemd. De aansluitfunctionaris heeft regelmatig overleg met school en kan benaderd worden als ouders vragen hebben of denken dat er hulp nodig is. Indien er zowel hulpvragen zijn ten aanzien van de ontwikkeling op school als in de thuissituatie werken ouders, school en BJG samen. Dit wordt Onderwijs-/ZorgArrangement (OZA) genoemd. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

CJGgeeftantwoord is dé vraagbaak voor kinderen, jongeren (0-23 jaar) en hun ouders. Bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) werken deskundige medewerkers waar ouders terecht kunnen met al hun vragen. CJGgeeftantwoord is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 - 254 00 00, via de website (www.cjggeeftantwoord.nl) of door vrijblijvend binnen te lopen bij het CJG-inlooppunt Veghel (Stationsstraat 33 te Veghel).

Terug naar boven