Basisschool De Bunders

De Buitendonk 3 5467 DE Veghel

  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders
  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders
  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders
  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders
  • Schoolfoto van Basisschool De Bunders

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Verdi basisschool De Bunders! Onze school ligt in de Veghelse wijk De Busselbunders. We hebben een gezellig schoolgebouw met rondom veel ruimte. Onze school heeft zo’n 120 leerlingen. Als iets De Bunders typeert, dan is het de ‘Jij bent goed’-filosofie. ‘Jij bent goed zoals je bent en jij mag er zijn’. Op die manier gaan we met elkaar om op De Bunders. Leerlingen leren het al vanaf groep 1. Ze worden bewust positief benaderd en uitgedaagd. Onze leerlingen leren bijvoorbeeld uit te spreken: “Hoe voel je je? Wat kan ik doen zodat jij je beter voelt?” Als je dat als kind al kunt zeggen en de impact ervan begrijpt, dan heb je daar als volwassene later heel veel aan. Dan zeg je op de schoolreünie: “Wat was het fijn op De Bunders. We konden er onszelf zijn en we hebben er veel geleerd”. We krijgen door deze manier van werken leerlingen die nog beter in hun vel zitten. Jonge, sociale en zelfstandige mensen die weerbaarzijn en die durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. Leergierige kinderen die zich staande weten te houden in een snel veranderende wereld. De Bunders is een fijne school met geweldige leerkrachten. Op de Bunders zoeken we naar de balans tussen het cognitieve en het sociaal-emotionele. En vergeet nooit: ‘Jij bent goed!’ De Bunders maakt onderdeel uit van Verdionderwijs. Dit is een samenwerkingsverband van twintig basisscholen in en rond Veghel en st. Oedenrode. De scholen vormen onderling een hechte eenheid. Kinderen van alle geloven en culturen zijn welkom bij ons. Respectvol met elkaar omgaan, dat staat bij ons voorop!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Onderzoekend
  • Eigenaarschap
  • Duidelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
110
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven