SBO de Wissel

Paul Rinkstraat 2 5461 GS Veghel

  • Toegang
  • Ingang
  • Entree
  • Keuken
  • Schoolfoto van SBO de Wissel

In het kort

Toelichting van de school

De Wissel is een speciale school voor basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We proberen bij de leerlingen weer het zelfvertrouwen te herstellen om vervolgens een passend onderwijsaanbod te realiseren. Er is bij kinderen altijd sprake van een specifieke hulpvraag en/of er is sprake van handelingsverlegenheid bij de basisschool. Wij streven ernaar onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de juiste instructiebehoefte en tegemoet komt aan de juiste ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet, E.L. Rodigas, directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven