De Ieme

Lavasveld 32 5467 KR Veghel

Schoolfoto van De Ieme

In het kort

Toelichting van de school

De Ieme is een jenaplanschool met tien stamgroepen. Samen spelen, werken en leren vinden we heel belangrijk.
In ons onderwijs staan vier basisactiviteiten centraal: gesprek, spel, werk en viering. We werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

Meer over Jenaplan via de site van de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigen-wijs
  • Nieuwsgierig
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Ieme is stabiel. We hebben tien stamgroepen met ongeveer 25 kinderen per groep. Vanwege een vastgestelde maximale groepsgrootte en de afmeting van het schoolgebouw zijn we genoodzaakt te werken met een wachtlijst. De actuele informatie daarover is te vinden op onze website.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We hebben goede afspraken met de Buitenschoolse Opvang. Kinderen die gebruikmaken van de BSO verzamelen zich in de school op een vaste plek en worden gebracht en gehaald door medewerkers van de BSO. De kinderen lunchen in hun eigen groep met hun leerkracht, dus tussenschoolse opvang is niet nodig. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven