OBS Kompas

De Leest 43 5463 JA Veghel

  • Eerst werken, dan spelen
  • Houd de zaag scherp
  • CreĆ«er synergie, samen is beter
  • Gevestigd in MFA 'de Magneet'
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Medio 2016 is de kwaliteitsmeting 2016 op obs Kompas afgenomen. Zie hiervoor de bijlage. De Kwaliteitsmeting is geevalueerd met het team en de MR. Waar nodig zijn wijzigingen aangebracht.

In maart 2017 voert SKBOOG (Stichtingen SKBO en OOG) wederom een kwaliteitsmeting uit. Deze gegevens worden t.z.t. hier geplaatst.

Tevredenheid
9,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Begin 2023 is de oudertevredenheidsenquete op OBS Kompas afgenomen. Zie hiervoor de bijlage. Vanwege het kleine aantal respondenten is de uitslag niet betrouwbaar te noemen. We kregen echter een 8,5 van onze ouders waar we ontzettend trots op zijn! 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven