OBS Kompas

De Leest 43 5463 JA Veghel

  • Eerst werken, dan spelen
  • Houd de zaag scherp
  • CreĆ«er synergie, samen is beter
  • Gevestigd in MFA 'de Magneet'
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden

In het kort

Toelichting van de school

'Leren vertrouwen op je eigen kompas' 

Kompas is een openbare basisschool aan de Leest 43. Wij zijn gevestigd in MFC 'de Magneet'. Wij zijn een kleine basisschool waar we 'leren van en voor het leven'. In alle rust en structuur werken we aan basisvaardigheden zoals taal en rekenen. We werken met The Leader in Me'; waarbij de nadruk ligt op persoonlijk leiderschap. Als inspiratiebron gebruiken we daarvoor het gedachtegoed van Stephen Covey die 7 gewoonten heeft uitgewerkt die mensen succesvol maken. 

Wij leren onze kinderen te 'vertrouwen op je eigen kompas'. Om dat mogelijk te maken steunt ons onderwijs op de volgende pijlers:

- The Leader in Me

- Gezonde school (schoolfruit, welbevinden, gezonde voeding)

- Bewegend leren 

- Inclusief onderwijs (kleine groepen, uitstekende zorg) 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar voor iedereen
  • Inclusief onderwijs
  • The Leader in Me
  • Gezonde school
  • Bewegend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Kompas had op de teldatum in oktober 2021 65 leerlingen. Op dit moment vindt er een gestage groei plaats in het leerlingenaantal. De huidige groei vindt m.n. plaats in de onderbouw, waardoor een goede basis ontstaat voor de komende jaren.

De leerlingen zijn verdeeld over 4 heterogene groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven