Basisschool Kompas

Leest 43 5463 JA Veghel

  • Wees pro-actief
  • Begin met het einddoel voor ogen
  • Belangrijke zaken eerst
  • Denk win-win
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets wordt in vergelijking met andere scholen door een relatief klein aantal leerlingen gemaakt.

Dat betekent dat de score door een enkele leerling kan worden beïnvloed. In het schooljaar 2016-2017 wordt de Cito-Eindtoets niet meer afgenomen. wij hebben er voor gekozen om dit met de toets Route 8 te doen. Deze toets spitst zich meer op iedere individuele leerling toe. dit past beter bij het adaptieve onderwijs waar leerlingen recht op hebben om tot goede resultaten te komen.
Mocht u vragen hebben over de toetsing en/of score(s), dan kunt u contact opnemen met de school.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Geen toelichting noodzakelijk.

Terug naar boven