Basisschool Kompas

Leest 43 5463 JA Veghel

  • Wees pro-actief
  • Begin met het einddoel voor ogen
  • Belangrijke zaken eerst
  • Denk win-win
  • Eerst begrijpen, dan begrepen worden

In het kort

Toelichting van de school

OBS Kompas is een openbare school in Veghel. De school werkt volgens het BAS-principe (Bouwen aan een Adaptieve School) om specifieke vaardigheden nog beter te ontwikkelen.

Sinds maart 2017 ontwikkelt obs Kompas zich tot een "The leader in me" school. Leerlingen worden opgeleid en begeleid om eigenaar te worden van hun eigen leren en het maken van keuzes, zowel nu als in de toekomst. Hiervoor zetten zij de 7 gewoonten van Stephen Covey in. De leerlingen worden zich bewust van de ontwikkeling die zij willen doormaken en kiezen er voor om specifieke ontwikkelingen door te voeren.

Leerlingen op OBS Kompas worden dus leider van hun eigen toekomst, gebaseerd op de 21st century skills!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Kompas had op de teldatum in oktober 2016 64 leerlingen. Op dit moment vindt er een gestage groei plaats in het leerlingenaantal. De school verwacht dit schooljaar af te sluiten met ongeveer 78 leerlingen.

De huidige groei vindt m.n. plaats in de onderbouw, groep 1, waardoor een goede basis ontstaat voor de komende jaren.

De leerlingen zijn verdeeld over 4 heterogene groepen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven