SBO de Wissel

Paul Rinkstraat 2 5461 GS Veghel

  • Toegang
  • Ingang
  • Entree
  • Keuken
  • Schoolfoto van SBO de Wissel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via de Vervangerspool van Skipov

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De groepssamenstelling wordt gebaseerd op 5 criteria:

- groepsgrootte

- leeftijd

- didactisch niveau

- intelligentie

- sociaal emotioneel functioneren

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie bijlage lestabel

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Zie bijlage lestabel

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De SBO De Wissel verzorgt onderwijs aan leerlingen met specifieke hulpvragen. Deze hulpvragen kunnen liggen op onderwijskundig vlak, zoals lees-, spellings- en rekenproblematiek. Ook zijn er leerlingen die extra ondersteuning behoeven op het gebied van de motoriek. Ook wordt er veel hulp verleend aan leerlingen met sociaal-emotionele problematiek. Te denken valt aan PDD, AD(H)D en faalangst.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven