SBO de Wissel

Paul Rinkstraat 2 5461 GS Veghel

  • Toegang
  • Ingang
  • Entree
  • Keuken
  • Schoolfoto van SBO de Wissel

In het kort

Toelichting van de school

De Wissel is een speciale school voor basisonderwijs voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. We proberen bij de leerlingen weer het zelfvertrouwen te herstellen om vervolgens een passend onderwijsaanbod te realiseren. Er is bij kinderen altijd sprake van een specifieke hulpvraag en/of er is sprake van handelingsverlegenheid bij de basisschool. Wij streven ernaar onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de juiste instructiebehoefte en tegemoet komt aan de juiste ondersteuningsbehoefte van leerlingen.

Wilt u meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet, E.L. Rodigas, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • pedagogisch klimaat
  • veiligheid
  • duidelijkheid en structuur
  • eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
133

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Door het jaar heen zijn er meerdere vrijdagen vrij geroosterd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven