Basisschool Maria ter Heide

Ericastraat 21 5464 VR Veghel

  • We plannen ons eigen werk.
  • Ik heb een mening en ik leer om deze op een goede, passende en helpende manier te geven.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid wordt één keer per twee jaar gemeten met de leerlingvragenlijst uit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten, Cees Bos). De vragenlijst voor leerlingen is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 (n=53). Het responspercentage was 100%. De leerlingen zijn gemiddeld genomen tevreden over de school. Gemiddelde score: 3,38 (4 puntsschaal). Ze geven de school als gemiddeld eindcijfer een 8,2.
De kwaliteit van de school wordt ten aanzien van leerlingen niet alleen gemeten met behulp van een vragenlijst. Op onze school functioneert ook een leerlingenraad (kinderlighthouseteam). Het kinderlighthouseteam komt regelmatig bijeen en bespreekt allerlei schoolaangelegenheden die samenhangen met de kwaliteit van de school.

Een samenvatting van de leerlingtevredenheid is te zien op de poster die als bijlage is toegevoegd. Een volledige rapportage, met analyses en acties, is in te zien bij de schoolleiding.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ook de oudertevredenheid wordt één keer per twee jaar gemeten met de oudervragenlijst uit WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten, Cees Bos).
De vragenlijst voor ouders is afgenomen in mei 2021. De vragenlijst is gescoord door ouders van de school (n=78). Het responspercentage was 76%. De ouders zijn gemiddeld genomen tevreden over de school: score 3,43 (4 puntsschaal). Het rapportcijfers dat ouders de school geven is gegeroeid van een 7,6 naar een 8,1.

Een samenvatting van de oudertevredenheid is terug te lezen op de poster, die als bijlage is toegevoegd. Een volledige rapportage, met analyses en acties, is in te zien bij de schoolleiding.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven