Basisschool Edith Stein

Past. Clercxstraat 52 5465 RJ Veghel

  • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
  • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
  • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
  • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein
  • Schoolfoto van Basisschool Edith Stein

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Edith Stein in Zijtaart is een gezellige dorpsschool, gehuisvest in het prachtige, multifunctionele gebouw 'Het Klooster'. Met ruim 140 leerlingen is basisschool Edith Stein een ambitieuze leer- en leefgemeenschap die gericht is op de totale ontwikkeling van het kind. Naast kennisoverdracht is er ook veel aandacht voor sociaal-emotionele en brede ontwikkeling.
Een aantal kernbegrippen vormen de basis van onze school: samen, actief, betrokken en zelfbewust. Ons motto: Leren met en van elkaar.

Scholen op de kaart biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.
Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo krijgt u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Paul Verrijdt, directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Actief
  • Betrokken
  • Zelfbewust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Bs Edith Stein bevindt zich in het kerkdorp Zijtaart (gemeente Meijerijstad). Leerlingen van Bs Edith Stein komen nagenoeg allen uit het postcode/ voedingsgebied 5465.

Het leerlingenaantal op school is 156 leerlingen op de teldatum 1-10-2020. De leerlingprognose van de gemeente Meierijstad laat lichte groei zien in de komende jaren. Onze leerlingen zijn verdeeld over 7 groepen, te weten: 2 groepen 1-2, groep 3, groep 4, groep 5-6, groep 6-7 en groep 7-8. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2020-2021 wordt op school gewerkt met een continurooster volgens het '5 gelijke dagen model. De kinderen van alle leerjaren hebben in elk jaar 940 lesuren. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven