Basisschool De IJsselvallei

Kloosterakkers 10 8194 LS Veessen

Officiële opening van de IJsselvallei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van de IJsselvallei.

In onze school geven wij met passie en plezier in een prettige sfeer kwalitatief goed onderwijs. Wij zijn een kleine plattelandsschool die onze leerlingen een goede basis meegeeft voor het voortgezet onderwijs.

Onze school kent als motto: de IJsselvallei; samen leren, samen ontdekken,samen groeien!

Dat doen we door de zelfstandigheid van kinderen te stimuleren, de eigenheid van kinderen te koesteren en het samenwerken te bevorderen.

Sinds 1 augustus 2016 is de IJsselvallei ontstaan uit een fusie tussen obs de Heemde en cbs de Zaaier en sinds 6 maart 2017 zitten we samen in het gerenoveerde schoolgebouw aan de Kloosterakkers in Veessen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leeromgeving
  • Samen en Zelfstandig
  • Competent
  • Zorgzaam
  • Veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
65
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven