KC Het Veldboeket

Schoolweg 19 7924 PL Veeningen

  • Dit kunstwerk bestaat uit drie panelen die onder begeleiding door de leerlingen zijn gemaakt.
  • Thematafel bij groep 1/2
  • Doorkijk door beeld "moeder en kind" in Veeningen
  • Bloemen in de heemtuin.
  • Bloemen in de heemtuin.

In het kort

Toelichting van de school

Het vinden van een passende onderwijsvorm is belangrijk voor kinderen én ouders. De start van het onderwijs is tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven.

Wij zijn een kindcentrum waar kinderen vanaf 2-jarige leeftijd welkom zijn. 

Wij werken vanuit onze missie en visie, die uitgewerkt op onze website https://www.hetveldboeket.info is te vinden. Wanneer u in het woordweb klikt op welbevinden, eigenaarschap, (natuurlijke) leeromgeving, lerende organisatie of talentontwikkeling, vindt u terug wat wij onder deze onderwerpen verstaan.

Namens het team van KC Het Veldboeket     
Lisette Brandsma

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Natuurlijke leeromgeving
  • Lerende organisatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het kindcentrum is aangesloten bij Stichting Wolderwijs.

Onze locatie heeft al een aantal jaren tussen de 70 en 90 leerlingen die worden verdeeld over 4 combinatiegroepen.
Daarnaast is er een peuterspeelzaal (op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend) en een VSO/ BSO die vallen onder Kindcentra Wolderwijs.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
72
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven