Kindcentrum Speel en Leer

Ir.Mentropweg 72 9341 AT Veenhuizen

Schoolfoto van Kindcentrum Speel en Leer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder ziet u de uitslag van de leerling-tevredenheidspeiling die we hebben gehouden in april 2019. We zijn natuurlijk trots op het resultaat, maar we werken voortdurend aan verbetering. We analyseren de uitslag en zullen inzetten op punten die beter of anders kunnen. Jaarlijks houden we een leerling-tevredenheidspeiling om zo het welbevinden van onze leerlingen in de gaten te houden. Dit doen we uiteraard niet alleen middels een peiling, maar vooral door goed te kijken, te luisteren en met leerlingen en hun ouders in gesprek te gaan. We houden ook een ouder- en medewerkertevredenheidspeiling. Dit doen we tweejaarlijks.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Hieronder de resultaten van de oudertevredenheidspeiling die is afgenomen in de maand april 2019. Van alle ouders hebben 20 ouders de peiling ingevuld. Voor een betrouwbaar resultaat hadden we 48 reacties nodig gehad. Wat u hier ziet is de uitslag van de reacties van 20 ouders. Omdat deze ouders zich hebben ingezet om de peiling in te vullen willen we de uitkomst toch met u delen. Uiteraard werken wij voortdurend aan verbetering. We analyseren de uitslag en zullen inzetten op punten die beter of anders kunnen. 

Tevredenheid
6,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven