Kindcentrum Speel en Leer

Ir.Mentropweg 72 9341 AT Veenhuizen

Schoolfoto van Kindcentrum Speel en Leer

Het team

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is een aantal jongere leerkrachten toegetreden tot het team. Hierdoor is het team samengesteld uit leerkrachten van verschillende leeftijden, wat een positieve bijdrage levert aan de teamontwikkeling en daarmee de onderwijskwaliteit.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van een leerkracht dienen wij een verzoek in voor een invalkracht. Als er geen invalkracht beschikbaar is, gaan we binnen ons eigen team vragen wie er kan en wil werken. Als dat niet lukt, dan wordt de groep de eerste dag opgesplitst. Is er vanaf de tweede dag geen vervanging, dan krijgen de kinderen vrij. Dit wordt de ouders altijd een dag van tevoren meegedeeld via een spoedbericht in het ouderportaal. Mochten ouders geen opvang hebben, dan wordt altijd de mogelijkheid gegeven de kinderen naar school te brengen/te laten gaan en zorgt de school voor opvang.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor verdere toelichting leest u onze schoolgids.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven