Kindcentrum SPEEL en LEER

Kerklaan 3 9341 AV Veenhuizen

Schoolfoto van Kindcentrum SPEEL en LEER

In het kort

Toelichting van de school

We zijn een Samenwerkingsschool, ontstaan uit de voormalige scholen OBS de Vlinderhof en CBS de VeenSter. Samen met de kinderopvang van Kidscasa, zijn wij Kindcentrum SPEEL en LEER. Kindcentrum SPEEL en LEER is een kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar van 7.00 uur tot 18.30 uur gebruik kunnen maken van onderwijs en opvang. Kidscasa organiseert de opvang binnen ons kindcentrum.

Onderwijs en opvang versterken elkaar op het gebied van het inhoudelijke aanbod, kwaliteit en dienstverlening naar ouders en kinderen. Bij ons op school zitten ongeveer 85 leerlingen verdeeld over vijf groepen. We hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin we aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen en we oog hebben voor elkaar. Samen met ouders en kinderen voelen we ons verantwoordelijk voor een positief klimaat op school, zodat voor alle kinderen geldt dat ze kunnen presteren met plezier. Bent u NIEUWSGIERIG en wilt u meer weten over ons kindcentrum?

Bezoek dan onze website www.speelenleer.nl  of neem gerust contact op via 0592-388285. De directie en het team leiden u graag rond door de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • SPELEN en LEREN
  • VEILIG en SAMEN
  • NIEUWSGIERIG en BELEVEN
  • ZELFSTANDIG en TOEKOMSTGERICHT

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over vier groepen: groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en 7/8. Het leerlingenaantal is ongeveer rond de 75 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zie voor uitgebreide informatie de schoolgids op onze website.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een toelichting is (nog) niet nodig.

Terug naar boven