Het Baken I

't Kofschip 2 3904 RS Veenendaal

  • Creativiteit is naast leren een belangrijke pijler binnen Het Baken!
  • Schoolfoto van Het Baken I
  • Digitale ontwikkelingen hebben een belangrijke plek binnen  de school!
  • We zijn een christelijke school. Iedereen is welkom ongeacht je achtergrond, wel vragen we van iedereen een respectvolle houding!
  • In alle groepen werken we met de Kanjertrainig. Gericht op een veilige schoolomgeving voor iedereen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvenster van Het Baken, locatie 't Kofschip. Het motto van Het Baken is "een brede basis". Wij willen uw kind een veilige plek geven om hem/haar zo een brede basis te kunnen geven. Een plek waar je mag zijn wie je bent. De Bijbel neemt bij ons op school een centrale plaats in. Het is een richtlijn voor ons geloof en onze leefregels. Dit venster geeft u informatie over onze school. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft weer hoeveel leerlingen onderwijs volgen op Het Baken aan 't Kofschip. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren licht gestegen, zo rond de 210 leerlingen. De leerlingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de verschillende leerjaren. De meeste leerlingen zitten op dit moment in groep 1 en 2.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
192
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gevraagde documenten zijn te vinden via onze website of via school op te vragen en/of in te zien. 

Veel zaken zijn ook beschreven in onze schoolgids, de meldcode kindermishandeling is hier beschreven. 

Terug naar boven