Het Baken I

't Kofschip 2 3904 RS Veenendaal

Schoolfoto van Het Baken I

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvenster van Het Baken, locatie 't Kofschip. Het motto van het Baken is "een brede basis". Wij willen uw kind een veilige plek geven om hem/haar zo een brede basis te kunnen geven. Een plek waar je mag zijn wie je bent. De Bijbel neemt bij ons op school een centrale plaats in. Het is een richtlijn voor ons geloof en onze leefregels. Dit venster geeft u informatie over onze school. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft weer hoeveel leerlingen onderwijs volgen op Het Baken aan 't Kofschip. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren licht gestegen, zo rond de 210 leerlingen. De leerlingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de verschillende leerjaren. De meeste leerlingen zitten op dit moment in groep 1 en 2.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven