Het Baken II

De Reede 71 3904 NT Veenendaal

Schoolfoto van Het Baken II

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke vier jaar voeren we op Het Baken een tevredenheidspeiling uit onder leerlingen, leerkrachten en ouders.

Dit waardevolle proces omvat anonieme vragenlijsten die door een externe en professionele organisatie worden verwerkt. De laatste keer dat deze peiling heeft plaatsgevonden was in het voorjaar van 2023.In de bijlage treft u een beknopte samenvatting in posterformaat aan.

Daarnaast voeren we jaarlijks een Vragenlijst (sociale) veiligheid uit, geïntegreerd in Kanvas, ons systeem verbonden aan de Kanjertraining. Deze enquête wordt afgenomen onder leerlingen van groep 5 tot en met 8.

U vindt de tevredenheidscijfers in onze schoolgids.In 2025 staat een nieuwe vierjaarlijkse tevredenheidspeiling gepland.

We nemen de resultaten grondig door en gebruiken zowel de sterke punten als de ontwikkelpunten die leerlingen en medewerkers hebben aangedragen om onze onderwijsontwikkeling vorm te geven. Het is een gezamenlijke inspanning waarbij we streven naar voortdurende verbetering.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven