Het Baken II

De Reede 71 3904 NT Veenendaal

Schoolfoto van Het Baken II

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvenster van Het Baken, locatie De Reede. Het motto van het Baken is "een brede basis". Wij willen uw kind een veilige plek geven om hem/haar zo een brede basis te kunnen geven. Een plek waar je mag zijn wie je bent. De Bijbel neemt bij ons op school een centrale plaats in. Het is een richtlijn voor ons geloof en onze leefregels. Dit venster geeft u informatie over onze school. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft weer hoeveel leerlingen onderwijs volgen op Het Baken aan de Reede. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren redelijk stabiel, zo rond de 420 leerlingen. De leerlingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de verschillende leerjaren. De meeste leerlingen zitten op dit moment in groep 4.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
373
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Tussenschoolse Opvang (TSO) is op Het Baken geregeld in samenwerking met een aantal ouders. De kinderen kunnen alle dagen, behalve de woensdag, tussen de middag op school overblijven. 

De buitenschoolse opvang is in samenwerking met Kwink Kinderopvang geregeld. Van 7.30 uur tot 18.30 uur op reguliere schooldagen en dagen dat de school gesloten is. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven