Het Baken II

De Reede 71 3904 NT Veenendaal

Schoolfoto van Het Baken II

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Schoolvenster van Het Baken, locatie De Reede. Het motto van het Baken is "een brede basis". Wij willen uw kind een veilige plek geven om hem/haar zo een brede basis te kunnen geven. Een plek waar je mag zijn wie je bent. De Bijbel neemt bij ons op school een centrale plaats in. Het is een richtlijn voor ons geloof en onze leefregels. Dit venster geeft u informatie over onze school. Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Ontwikkeling
  • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit overzicht geeft weer hoeveel leerlingen onderwijs volgen op Het Baken aan de Reede. Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren stabiel, zo rond de 370 leerlingen bij de start van het schooljaar. In het schooljaar stromen er vaak zo'n 20-30 leerlingen in. De leerlingen zijn evenwichtig verdeeld over de verschillende leerjaren. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De tussenschoolse opvang (TSO) is op Het Baken geregeld in samenwerking met een aantal ouders. De kinderen blijven tussen de middag op school. 

De buitenschoolse opvang is in samenwerking met Luna in school geregeld. Van 7.30 uur tot 18.30 uur op reguliere schooldagen en dagen dat de school gesloten is.  Overige aanbieders halen de kinderen op school op.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven