School JUUL

Gerard Terborchstraat 21 3904 TE Veenendaal

Schoolfoto van School JUUL

In het kort

Toelichting van de school

School JUUL staat midden in de wijk Het Franse Gat. Een prachtige wijk met een grote diversiteit aan mensen. Een wijk waarin mensen elkaar weten te vinden, naar elkaar omkijken en zich op vele manieren inzetten voor de ontwikkeling van de wijk. School JUUL is partner in ontwikkeling van het kind. Goed onderwijs is een middel om daar aan bij te dragen.

Het Afrikaanse gezegde “It takes a village to raise a child” past goed bij School JUUL. Bij het opvoeden en leren van een kind zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken. Leren doet een kind namelijk overal en door samen te werken met allerlei instanties in de wijk, vergroten we de ontwikkelingskansen van het kind.

Op School JUUL zijn we écht betekenisvol voor elk kind. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor het welbevinden van het kind en samen, steeds opnieuw, bepalen wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij streven we naar gelijke kansen voor ieder kind.

Toekomst
De gemeente Veenendaal wil samen met de schoolbesturen blijven investeren in kwalitatieve, functionele, eigentijdse scholen, die de diverse onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken aankunnen. In het onderwijs- en huisvestingsbeleid streeft de gemeente naar het vormen van Integrale Kindcentra (IKC’s) voor kinderen van 0-13 jaar. Het is de ambitie dat IKC’s passend onderwijs bieden en een doorgaande leerlijn waarborgen.

School JUUL gaat onderdeel uitmaken van een nieuw te bouwen IKC. Het IKC wordt gebouwd aan de Karel Fabritiusstraat. In het IKC komen twee scholen en een kinderopvangorganisatie. De opleverdatum is najaar 2024.

Onze schoolgids kunt u downloaden vanaf onze website: www.schooljuul.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • écht betekenisvol
  • betrokken
  • gelijkwaardig
  • brede ontwikkeling
  • unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School JUUL is een kleine basisschool. Momenteel hebben wij 98 leerlingen. We groeien naar maximaal 180 leerlingen. Dat betekent ongeveer 22 leerlingen per jaargroep. Wij geloven dat een klas met ongeveer 22 leerlingen de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van leerkrachten ten goede komt. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven