School JUUL

Gerard Terborchstraat 21 3904 TE Veenendaal

Schoolfoto van School JUUL

In het kort

Toelichting van de school

School JUUL bestaat in de huidige vorm vanaf 2016. Vanaf dat moment zijn wij ons onderwijs gaan organiseren rondom units. Voor 2016 wat School JUUL onderdeel van de Juliana van Stolbergschool. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan wij als zelfstandige school verder.

School JUUL staat midden in de wijk Het Franse Gat. Een prachtige wijk met een grote diversiteit aan mensen. Een wijk waarin mensen elkaar weten te vinden, naar elkaar omkijken en zich op vele manieren inzetten voor de ontwikkeling van de wijk. School JUUL is partner in ontwikkeling van het kind. Goed onderwijs is een middel om daar aan bij te dragen.

Het Afrikaanse gezegde “It takes a village to raise a child” past goed bij School JUUL. Bij het opvoeden en leren van een kind zijn alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken. Leren doet een kind namelijk overal en door samen te werken met allerlei instanties in de wijk, vergroten we de ontwikkelingskansen van het kind.

Op School JUUL zijn we écht betekenisvol voor elk kind. Dat betekent dat we veel aandacht hebben voor het welbevinden van het kind en samen, steeds opnieuw, bepalen wat het kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Hierbij streven we naar gelijke kansen voor ieder kind.

Toekomst
De gemeente Veenendaal wil samen met de schoolbesturen blijven investeren in kwalitatieve, functionele, eigentijdse scholen, die de diverse onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken aankunnen. In het onderwijs- en huisvestingsbeleid streeft de gemeente naar het vormen van Integrale Kindcentra (IKC’s) voor kinderen van 0-13 jaar. Het is de ambitie dat IKC’s passend onderwijs bieden en een doorgaande leerlijn waarborgen.

School JUUL gaat onderdeel uitmaken van een nieuw te bouwen IKC. Het IKC wordt gebouwd aan de Karel Fabritiusstraat. In het IKC komen twee scholen en een kinderopvangorganisatie. De opleverdatum is zomer 2023.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • écht betekenisvol
  • recht uit het hart
  • gelijkwaardigheid
  • wereldburgerschap
  • unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven