Juliana van Stolbergschool

De Sterke Arm 2 A 3901 ER Veenendaal

  • Locatie De Sterke Arm
  • Locatie De Sterke Arm
  • Locatie School JUUL
  • Locatie School JUUL

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op de Juliana van Stolbergschool worden de kinderen gedurende acht jaar gevolgd m.b.v. observaties, methodetoetsen en de toetsen van het leerlingvolgsysteem van CITO. Aan het eind van de basisschool maken de kinderen de Centrale Eindtoets van CITO.

Al deze gegevens worden meegenomen in het bepalen van de geschikte vervolgschool voor het kind. Leerkracht en ouders hebben daar overleg over en de mening van het kind wordt ook gevraagd.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie beoordeelt de drie locaties van de Juliana van Stolbergschool afzonderlijk en alle locaties hebben altijd een basisarrangement gekregen. Wij zijn daar uiteraard blij mee en blijven hard werken om die kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren.

Terug naar boven