Juliana van Stolbergschool

Gerard Terborchstraat 21 3904 TE Veenendaal

  • Locatie De Sterke Arm
  • Locatie De Sterke Arm
  • Locatie School JUUL
  • Locatie School JUUL

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij de Juliana van Stolbergschool! De Juliana van Stolbergschool kent twee locaties:

1.       De Sterke Arm 

2.       School JUUL 

Beide locaties hebben een eigen gezicht. De locatie De Sterke Arm kenmerkt zich als een interculturele school midden in het centrum van Veenendaal. In de school is ook een Schakelklas gehuisvest waarin kinderen intensief taalonderwijs krijgen. School JUUL is een school voor unitonderwijs en staat in de wijk Het Franse Gat. Een wijk met veel diversiteit en grote betrokkenheid op elkaar. Sinds enkele jaren zijn beide locaties steeds meer een eigen koers gaan varen en dat is goed. Afstemmen op de wijk waarin de school staat vinden wij erg belangrijk. De hechte samenwerking tussen beide locaties is veranderd in: “Samenwerken waar het kan, loslaten waar het moet”.  Zo krijgen beide scholen de ruimte die nodig is voor doorontwikkeling naar de toekomst.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • écht betekenisvol
  • recht uit het hart
  • gelijkwaardigheid
  • wereldburgerschap
  • unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Juliana van Stolbergschool kent twee locaties: locatie De Sterke Arm en locatie School JUUL.  Beide locaties profileren zich als eigenstandige scholen met een eigen gezicht, gericht op de wijk waarin de school staat. Binnen de wijk van de school werken wij samen met verschillende instanties om zo de ontwikkelingskansen van onze leerlingen te vergroten.

Sinds enkele jaren zijn beide locaties steeds meer een eigen koers gaan varen en dat is goed. Afstemmen op de wijk waarin de school staat vinden wij erg belangrijk. De hechte samenwerking tussen beide locaties is veranderd in: “Samenwerken waar het kan, loslaten waar het moet”.  Zo krijgen beide scholen de ruimte die nodig is voor doorontwikkeling naar de toekomst.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
91
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven