Montessori Kind Centrum Aan de Basis

Duivenwal-west 300 3905 AV Veenendaal

  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Aan de Basis
  • In 2019 hebben kinderen het nieuwe schoolplein getekend en deze is in 2020 met veel groen, kleur en speelmogelijkheden gerealiseerd.
  • Het leerlingpanel kiest het lid van de Veenendaalse Kinderraad.
  • Schoolfoto van Montessori Kind Centrum Aan de Basis
  • Kinderen hebben berekend welke waarde een boom, de ruwe berk, toevoegt. Dit staat beschreven op de Treetag, een wereldwijd fenomeen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt de WMK vragenlijst Sociale Veiligheid leerling afgenomen. Daarnaast hebben we een cyclus waarin de WMK meting sociale Veiligheid en tevredenheid bij leerlingen, medewerkers en ouders wordt afgenomen. Deze metingen doen we in het kader van de kwaliteitszorg: wat beloven wij, doen we wat we beloven, welke kwaliteit willen we vasthouden en welke aspecten willen we verbeteren.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In een afgesproken cyclus toetsen we jaarlijks onze kwaliteit bij ouders, medewerkers en leerlingen. We doen dit voornamelijk met de vragenlijsten tevredenheid en sociale veiligheid. Deze vragenlijsten zijn een onderdeel van ons kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken met Kwaliteit). 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven