Johannes Calvijnschool

Geerseweg 2 3905 AS Veenendaal

Schoolfoto van Johannes Calvijnschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de SchoolVenster van de Johannes Calvijnschool te Veenendaal. De Calvijnschool is een grote reformatorische basisschool. Vanuit de missie 'koersvast en kindgericht' geven we vanuit een christelijke identiteit inhoud aan kennis, vaardigheden en vorming. Welbevinden staat daarbij hoog in het vaandel.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
551
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven