Patrimoniumschool

Patrimoniumlaan 1 3904 AA Veenendaal

  • Ingang Kerkewijk
  • Schoolplein Groen van Prinstererstraat
  • Schoolplein Willem Dreeshof
  • Schoolplein Willem Dreeshof 2

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De bassischool vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen, als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. De gids kan u helpen om een goed beeld te krijgen van de Patrimoniumschool. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. 

Er wordt beschreven hoe wij als GAVE school ons onderwijs inrichten. We geven aan vanuit welke visie en kernwaarden onze school werkt en hoe deze waarden terugkomen in ons onderwijs. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. 

Op de Patrimoniumschool werken we vanuit onze persoonlijke overtuiging dat we een hemelse Vader hebben die zoveel van ons houdt dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gestuurd om ons te redden. Met Zijn Heilige Geest wil Hij ons helpen om op aarde te leven zoals Hij het bedoeld heeft. Vanuit deze overtuiging en liefde voor de kinderen willen we elk kind zien en mogen ze zich ontwikkelen binnen de talenten die zij van God ontvangen hebben.  
Op school vinden we ruimte en aandacht voor ieder, individueel kind belangrijk. Wij bedenken samen met de kinderen wat er nodig is om te groeien en om onze talenten te ontwikkelen. We hechten daarom ook veel waarde aan orde en regelmaat.  

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (MR). 

We wensen u veel leesplezier.  

Namens het team van de Patrimoniumschool

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Duidelijk
  • Enthousiast
  • Betrokken
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De anti-pestcoördinator op onze school voor groep 5-8 is mevr. van Garderen. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via j.vangarderen@patrimoniumschool.nl.
De vertrouwenspersoon voor groep 5-8 op onze school is mevr. Samson. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via j.samson@patrimoniumschool.nl.

De anti-pestcoördinator op onze school voor groep 1-4 is mevr. Delno. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via a.delno@patrimoniumschool.nl.
De vertrouwenspersoon voor groep 1-4 op onze school is mevr. Schuring. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via j.schuring@patrimoniumschool.nl.


De vertrouwenspersoon voor de collega's van de Patrimoniumschool is mevr. de Bruin. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via h.dbruin@patrimoniumschool.nl.

De externe vertrouwenspersoon voor onderwijsgroep GAVE is Dhr. T. van de Lagemaat. U kunt de externe vertrouwenspersoon bereiken via t.vdLagmaat@CHE.nl.

Terug naar boven