TOV basisschool

Pr Willem-Alexanderpark 602 3905 DR Veenendaal

De school werkt vanuit de kernwaarden en maakt deze zichtbaar in de school.

In het kort

Toelichting van de school

'Ontdek wie je bent' op TOV basisschool! Dit doen we door samen te leren, samen te vieren en met elkaar te werken aan een goede kwaliteit in een veilige omgeving. We hechten veel waarde aan een open sfeer en goede relatie met ouders, kinderen en andere betrokkenen.

Wij zijn een kleinschalige school die al meer dan 115 jaar bestaat en waar kinderen gezien en gekend worden. We hebben de overtuiging dat elk kind geliefd is door God. Dit inspireert en motiveert ons om kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden waardoor ieder kind zijn talenten mag ontdekken en ontwikkelen. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit 5 kernwaarden: Vieren, Kwaliteit, Ontdekken, Openheid, Veiligheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontdekkend leren
  • Vieren
  • Openheid
  • Kwaliteit
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal ligt onder de 100 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
70
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven