Basisschool TOV

Pr Willem-Alexanderpark 602 3905 DR Veenendaal

  • Onze school heet TOV, wat GOED betekent. Daarnaast ook mooi, gaaf, kostbaar, nuttig en aangenaam. Woorden waarbij je je GOED voelt.
  • Onderwijs ontstaat op die plek waar we kinderen ten volle willen ‘zien’.
  • Wij zijn aanspreekbaar op de volgende kernwaarden: Veiligheid • Kwaliteit • Ontwikkelen • Openheid • Vieren.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn TOV 

De naam van onze school is TOV. Wat GOED betekent. Daarnaast ook mooi, gaaf, kostbaar, nuttig en aangenaam. Woorden waarbij je je GOED voelt, oftewel TOV. Onze school probeert elke dag betekenis te geven aan deze naam in het licht van GOD, die volmaakt TOV is. Op basisschool TOV willen we met een rustige werkplek en een ruim schoolplein het verschil maken voor uw kind. Kwaliteit is zichtbaar in actuele methodes, maar ook in het ‘bewust’ zien van onze kinderen. We vieren niet alleen de bestemming, maar ook de mooie momenten onderweg.

We zijn een Vreedzame school en voortdurend in ontwikkeling. We hechten veel waarde aan openheid en een goede relatie met onze kinderen, ouders en andere betrokkenen. Ons onderwijs wordt vormgegeven vanuit de vijf kernwaarden: Veiligheid, kwaliteit, ontwikkelen, openheid en vieren. 

Basisschool TOV… een GAVE school!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Kwaliteit
  • Ontwikkelen
  • Openheid
  • Vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal ligt onder de 100 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven