Engelenburgschool

De Fuikenweide 1 3901 KD Veenendaal

  • We hebben een doorgaande leerlijn ICT en Robotica van groep 1 tot groep 8.
  • Op onze school willen we de talenten van de kinderen ontdekken en aanspreken.
  • Leerlingen denken actief mee op de Engelenburgschool.
  • We hebben een moestuin en doen actief mee met enkele duurzame programma's.

In het kort

Toelichting van de school

De Engelenburgschool is een christelijke school voor Primair Onderwijs en staat midden in de gelijknamige wijk in Veenendaal. De Engelenburgschool is één van de jongste van Onderwijsgroep GAVE. De Engelenburgschool is een school met ongeveer 100 leerlingen waar veel aandacht is voor de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen. Peuterspeelzaal De Kleine Prins is gevestigd binnen de school. We nodigen u uit voor een gesprek op onze school. Onderwijsgroep GAVE staat voor: Geloof • Aandacht • Vertrouwen • Enthousiasme.

Parels van de Engelenburgschool
• Passend onderwijs
• Aandacht voor elkaar
• Ouderbetrokkenheid
• Vreedzame school
• Kleurrijke kinderen
• Gezond & Duurzaam
• ICT & Robotica
• Snappet

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Jan-Jaap Vermeer (locatieleider)

Tel nr.: (0318) 522810
E-mail: engelenburg@gavescholen.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Passend Onderwijs
  • De Vreedzame school
  • Ouderbetrokkenheid
  • ICT & Robotica

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft de school ongeveer 100 leerlingen. 2 groepen zijn gecombineerd, de andere groepen zijn enkele groepen.
De combinatiegroepen krijgen extra ondersteuning van een extra leerkracht. In elke (combintatie)groep zitten gemiddeld 20 kinderen. Kinderen krijgen daardoor extra veel aandacht en ondersteuning.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven