De Schakel

Langelaar 24 3905 WK Veenendaal

  • De verbeelding van de knielende mens in een beloftevolle schakeling met God verbonden
  • Schoolfoto van De Schakel
  • Een mooie ruimte waar de kinderen bij slecht weer lekker kunnen spelen en gymmen
  • Ons motto: waar elke schakel schittert!
  • Schoolfoto van De Schakel

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel is redelijk evenwichtig. De leeftijdscategorie 45-55 jaar vormt een iets grotere groep. Op De Schakel werken 21 leerkrachten. Iedere leerkracht draagt op zijn/ haar unieke wijze bij aan de ontwikkeling van uw kind. Op De Schakel hebben we op een aantal dagen de beschikking over een onderwijsassistent. Zij verricht ondersteunende werkzaamheden in verschillende groepen. Ieder schooljaar bieden we stageplaatsen aan voor klassenassistenten, onderwijsassistenten en leerkrachten in opleiding. Zij doen leerervaringen op binnen onze school en brengen ook nieuwe inzichten in de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof doen wij ons best een vervangend leerkracht te regelen. Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd:

-   Vervanging wordt aangevraagd bij uitzendbureau IPPON

-   Een parttime personeelslid wordt verzocht extra te werken

-   De onderwijsassistent staat voor de groep onder toezicht en begeleiding van een andere leerkracht

-   De betreffende groep krijgt vrij voor een dag. Zo nodig is de volgende dag een andere groep vrij. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de actuele onderwijstijden verwijzen wij u naar onze website: www.schakelveenendaal.nl 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Voor de actuele onderwijstijden verwijzen wij u naar onze website: www.schakelveenendaal.nl

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven