De Vuurvlinder

Boerenzwaluw 19 3905 SG Veenendaal

Schoolfoto van De Vuurvlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten zijn lager dan door ons verwacht. De leerlingen behalen echter op het voortgezet onderwijs goede resultaten en er is weinig sprake van overplaatsing naar een lagerniveau. Om de resultaten te verhogen naar een juiste afspiegeling van onze leerlingenpopulatie hebben wij de instructie op school op elkaar afgestemd en worden de resultaten intensief geanalyseerd. Hiermee worden eventuele bijstellingen gedaan en afgestemd. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er zijn 3 aspecten waar wij naar kijken als het effect van het onderwijs beoordelen. We noemen dit ‘respons op instructie’. Op de Vuurvlinder kijken we dus niet alleen naar de eindcijfers maar nemen we steeds de volgende 3 aspecten mee in het vormgeven van ons onderwijs:

1.Het gedijen van de leerlingen (betrokkenheid). We beschrijven de factoren die het leren beïnvloeden: de onderwijsbehoeften.

2.De mate van leerstofbeheersing (methode-toetsen). We volgen de leerling en de groep: beheerst de leerling en de groep de leerstof om de volgende   stap te   maken, anders herhalen, verdiepen, verrijken. Hierbij houden we de 80% norm aan. Dit is formatief: gericht op volgende stap in de ontwikkeling.

3.De mate van vaardigheidsgroei (Cito-toetsen). We meten het verschil in competentie tussen twee meetmomenten. Dit is summatief: gekoppeld aan een landelijke norm en gericht op het plaatsen van leerlingen in het juiste niveau, een globale aanpak of een advies voor het vervolg onderwijs.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven