Rehobothschool

Koninginnelaan 46 3905 GJ Veenendaal

Schoolfoto van Rehobothschool

Contactgegevens

Rehobothschool

Koninginnelaan 46
3905 GJ Veenendaal

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Hervormde Scholen voor Basisonderwijs

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1199
Website schoolbestuur:
www.gavescholen.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO

Terug naar boven