De Bron

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

  • We beginnen de dag met de kleuters in de kring.
  • De kleuters plannen via een digitaal keuzebord hun werkje of speelhoek.
  • We maken gebruik van handpoppen om de kinderen extra goed bij de lessen te  betrekken.
  • Leren lezen doen we met Lijn 3.
  • We hebben aandacht voor ieder kind.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Bij de leerling tevredenheid peiling geven een aantal kinderen aan dat ze graag zouden willen zien dat de leerkracht ze vertelt wat de kinderen beter moeten doen, dat ze meer mee kunnen beslissen en meedenken over allerlei zaken. Ook geven een aantal kinderen aan dat ze het soms lastig vinden om in de klas te zeggen als iets ze minder goed bevalt. Daarnaast zouden ze graag wat meer willen samenwerken.  

Het mooie van deze vragenlijsten is dat je ook op groepsniveau kan bekijken wat de kinderen aangeven, daar gaan de leerkrachten met de kinderen over in gesprek zodat ze zich gehoord en gezien voelen. Aan het einde van de vragenlijst konden de kinderen de school een cijfer geven. De kinderen geven "De Bron" 8,1

Deze enquête is besproken met de leerlingen van de leerlingenraad en in het team

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De Bron scoort als school een 3,42. Daarmee scoort de school ruim voldoende. Ouders geven de school gemiddeld een 8,3. 

De respons op de Vragenlijst was 72%: 102 van de 142 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven