De Bron

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

 • We beginnen de dag met de kleuters in de kring.
 • De kleuters plannen via een digitaal keuzebord hun werkje of speelhoek.
 • We maken gebruik van handpoppen om de kinderen extra goed bij de lessen te betrekken.
 • Leren lezen doen we met Lijn 3.
 • We hebben aandacht voor ieder kind.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van "de Bron". Het biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De leerkrachten werken met veel passie en inzet op school. Samen met de leerkrachten is de visie van de school bedacht en is er gekeken hoe we zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij de behoeften van de kinderen, ouders en leerkrachten. Elk kind, ouder en leerkracht wordt gezien. Het kind staat centraal en verdient de aandacht die het nodig heeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • GAVE-school
 • Geloof
 • Aandacht
 • Vertrouwen
 • Enthousiasme

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf 1 augustus 2014 is "De Bron" met de hoofdlocatie gevestigd in het "Ontmoetingshuis" in het centrum van Veenendaal-Oost. In dit gebouw zit ook een school van stichting CPOV en het Openbaar onderwijs. 

De verwachting is dat “De Bron” in augustus 2021 start met ongeveer 320 leerlingen in de groepen 1 t/m 8. De kinderen van de groepen zes en zeven volgen schooljaar 2021-2022 onderwijs aan de Koninginnelaan 46 en groep acht aan de Fuikenweide 1 in verband met ruimte tekort in het Ontmoetingshuis. De gemeenteraad heeft het besluit genomen dat er extra onderwijs vierkante meters bij moeten komen in de buurt van Veenendaal-Oost. De scholen in het Ontmoetingshuis kijken ernaar uit dat dit snel gerealiseerd gaat worden, zodat de scholen geen gebruiken hoeven te maken van dependances. 

De verwachting is dat we in de toekomst ongeveer 350 kinderen onderwijs geven verspreidt over verschillende locaties. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
269
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven