De Blink

David Tenierslaan 8 3904 ZA Veenendaal

Schoolfoto van De Blink

Contactgegevens

De Blink

David Tenierslaan 8
3904 ZA Veenendaal

Telefoon:
0263537480
Schoolwebsite:
www.blink-veenendaal.nl
E-mailadres:
Info@blink-veenendaal.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting De Onderwijsspecialisten

Aantal scholen:
38
Aantal leerlingen:
4434
Website schoolbestuur:
www.deonderwijsspecialisten.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO

Website samenwerkingsverband:
www.swvrijnengeldersevallei.nl

Terug naar boven