't Speel-Kwartier

Ruiterijweg 1 3902 JA Veenendaal

  • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier
  • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier
  • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

CBS 't Speel-Kwartier scoort als school een 3,15. Daarmee scoort de school voldoende.

De respons op de Vragenlijst was 100%: 166 van de 166 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

Per groep wordt de eigen uitslag gedeeld en besproken met de kinderen. Er lijkt een discrepantie te zijn tussen de uitslag Kwaliteitszorg en die van Zorg en begeleiding. Dit wordt door per groep geanalyseerd.

De uitslag Schoolklimaat, Pedagogisch Klimaat en Zorg en begeleidng is erg positief, daar ligt ook het zwaartepunt in onze organisatie.

Actiepunten: Samenwerken (komt overeen met uitslag tevredenheid leerkrachten), eigen inbreng en verantwoordelijkheid voor het werk. Deze actiepunten komen terug in het Schoolplan 2015-2019.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We meten tweejaarlijks de oudertevredenheid via WMK.

Responspercentage is nu 22%, dat lijkt niet voldoende. Echter, doorgaans wordt de vragenlijst door één van de twee ouders ingevuld.  De ouders geven de school een 8,0 als cijfer.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven