't Speel-Kwartier

Ruiterijweg 1 3902 JA Veenendaal

  • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier
  • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier
  • Schoolfoto van 't Speel-Kwartier

Het team

Toelichting van de school

De school beschikt over goed gekwalificeerd personeel.

De leeftijdsopbouw is evenwichtig verdeeld, waardoor ervaring en vernieuwing hand in hand gaan. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school werkt samen met IPPON, waarbij in eerste instantie gebruik gemaakt wordt van de invallerspool van CPOV.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden basisondersteuning aan onze leerlingen.

In onze school bieden wij onze leerlingen  basisondersteuning.  Deze  is erop gericht dat elke leerling zich in een ononderbroken proces kan ontwikkelen en daarbij de kerndoelen van het basisonderwijs behaalt. Basisondersteuning bestaat uit het onderwijsprogramma (leerstofaanbod, didactische aanpak, pedagogische aanpak, klassenmanagement, schoolklimaat) dat wij voor de leerlingen verzorgen inclusief de daarmee samenhangende ondersteuning. Basisondersteuning bestaat uit  arrangementen. Afhankelijk van  de onderwijsbehoeften ontvangt de leerling een passend arrangement. Wij bieden onze leerlingen drie typen van arrangementen aan.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij vormen een Integraal KindCentrum met de peuter opvanggroepen en het peuterwerk binnen onze locatie , observatie en diagnostiekgroep Kiekeboe, voor- en naschoolse opvang Schateiland en KWINK. Samen zorgen we dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien. Op onze peuter opvanggroep met de Christelijke identiteit werken wij met de methode Leef!

Terug naar boven