WereldKidz Balans

Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal

  • Schoolfoto van WereldKidz Balans
  • Schoolfoto van WereldKidz Balans

In het kort

Toelichting van de school

WereldKidz Balans is een van de drie basisscholen, die gevestigd is in het Ontmoetingshuis in Veenendaal-Oost. Balans kenmerkt zich door een open sfeer waarin waarden en normen een belangrijke plaats innemen. Wij vinden het belangrijk om vanuit een goede relatie met kinderen en ouders te  werken aan ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat kinderen leren steeds zelfstandiger te functioneren in onze samenleving. Naast een gedegen aanbod van taal en rekenen is er veel aandacht voor kinderen en hun sociale talenten.

Wij realiseren ons dat er verschillen zijn tussen kinderen. Verschil in belangstelling, leerstijl en talent. Wij spelen hierop in door naast taal en rekenen ook een beroep te doen op de sportieve, culturele en muzikale talenten van kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbare school
  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Toekomst- en talentgericht
  • Werken op eigen niveau

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze openbare basisschool zijn kinderen van alle gezindten en achtergronden van harte welkom. Onze school staat in Veenendaal Oost en is gevestigd in het Ontmoetingshuis. Onze school groeit. Het aantal leerlingen op 01-10-2021 op WereldKidz Balans was 299. 

Op WereldKidz Balans bieden we kinderen goed onderwijs en begeleiden wij hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en morgen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
254
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorschoolse en naschoolse opvang

Steeds meer ouders van kinderen op school zijn beiden werkzaam en geven aan dat zij veel energie moeten steken in het verantwoord regelen van naschoolse opvang. In Veenendaal zijn meerdere kinderopvangorganisaties actief.  

In het Ontmoetingshuis, waarin de school samen met twee andere scholen gehuisvest is, zitten BSO Super en (christelijke) kinderopvang organisatie ‘Luna’ gehuisvest.

Zie voor meer informatie www.superinveenendaal.nl of www.kinderopvangluna.nl


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven