Het Mozaiek, locatie Petenbos

Margaretha Turnorlaan 7 3903 WK Veenendaal

  • Een groot speelplein met eigen zandbak en splinternieuw speeltoestel!
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Petenbos
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Petenbos
  • Schoolfoto van Het Mozaiek, locatie Petenbos
  • Kanjerschool, Daltonschool, Engels vanaf groep 1, Faqta en de WereldKidzambities burgerschap, talentontwikkeling en digitale geletterdheid.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 is een tevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van leerlingen.

We zien dat gemiddelde beoordeling de afgelopen schooljaren fluctueert tussen de 7,8 (2013, 22 respondenten) en 8,5 (2016, 41 respondenten). In schooljaar 2022-2023 scoren de leerlingen hun tevredenheid over de school met het gemiddelde cijfer 8,3 (56 respondenten). Daar zijn wij erg tevreden mee! 

Het rapportcijfer dat de leerlingen geven aan Wereldkidz Mozaïek Petenbos is een 8,5. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2022 is een oudertevredenheidsonderzoek verricht naar de tevredenheid van ouders/verzorgers.

Hieruit komt een gemiddelde waardering van een 8,2. Een mooi resultaat waar we trots op zijn! Ouders zijn vooral tevreden over het contact met de medewerkers van de school. Ouders zijn ook tevreden over het veilige gevoel dat de school geeft, de vakbekwaamheid van de leerkrachten en in hoeverre het kind met plezier naar school gaat.

De school stelt feedback ontzettend op prijs en vindt het prettig als alle betrokkenen meedenken en mee ontwikkelen. Feedback is altijd welkom, ook buiten de tevredenheidsonderzoeken om. 

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven